Eastern Partnership Transport Panel

Blog » 2017 - Azerbaijan-WB, 25 years of partnership (Azerbaijani version).pdf

2017 - Azerbaijan-WB, 25 years of partnership (Azerbaijani version).pdf

Created Sep 25 2017, 3:24 PM by Leszek Tymoteusz Zemke
  • Azerbaijan - projects
  • Azerbaijan - reports

Dünya Bankı dünyada yoxsulluğun aradan qaldırılması və bərabər rifahın dəstəklənməsi sahəsində maliyyə yardımı və texniki məsləhətləri təmin edən qlobal liderdir. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə Dünya Bankına qoşulmuşdur. 25 illik tərəfdaşlıq müddəti ərzində Bankın ölkəyə yatırdığı investisiyaların ümumi məbləği 50 layihə çərçivəsində 3,5 milyard dollardan artıq olmuşdur. Bu layihələr dövlət sektorunun idarəçiliyi, səhiyyə və təhsil sistemlərindən tutmuş maliyyə və infrastruktur kimi müxtəlif sektorları əhatə edir.

 

Proqramımız ölkə ilə birgə strategiya olan Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsi (ÖTÇ) üzərində qurulur. Hazırki ÖTÇ 2015-2020-ci illəri əhatə edir və Azərbaycanın davamlı, inkluziv və özəl sektorun liderlik etdiyi iqtisadi inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyır.

 

More:

EaP Homepage  Agreements  Country fiches  e-Library of documents  Projects
Road Safety Transport Indicators